Herec Herbert Lom a šlechta rodu Kuchačevich ze Schluderpacheru

Česko-britský herec Herbert Lom je podle všeho nejslavnějším zástupcem rodu Kuchačevičů ze Schluderpacheru. Narodil se v Praze na podzim roku 1917, takže pro první měsíce svého života ještě stihl být poddaným rakousko-uherského císaře Karla I. Jako šlechtická rodina se ale Herbertovi rodiče nijak výrazně neprezentovali. Po převratu a vzniku Republiky československé v roce 1918 přestali šlechtický titul používat úplně.

Věra Ferbasová a Herbert Lom (Žena pod křížem, 1937)
Věra Ferbasová a Herbert Lom na snímku z filmu Žena pod křížem z roku 1937

Jazykově byla rodina po několik generací ukotvena v německém prostředí, nicméně, původně byli Kuchačevičové zřejmě chorvatského původu. Rodina, do níž se Herbert Lom narodil, inklinovala k českému prostředí. Sám Herbert měl nejbližší předky česko-německé (po otci) a židovské (po matce). Blíže k tomu viz údaje v knize uvedené výše.

V celé řadě databází se sice můžeme dočíst, že Herbert Lom vyrůstal „v zámožné šlechtické rodině“. Pravda je ale trochu jiná. Dědeček sice vlastnil nějaké nemovitosti v Praze a na Šumavě, to ovšem není taková hmotná úroveň, jakou bychom si asi představovali u zámožné šlechty. Tím spíše, že hlavní dědečkovy příjmy plynuly z provozu dvou restaurací a jednoho šumavského penzionu. Herbertův otec byl jedním z nejmladších dětí, takže z otcova majetku zdědil jen velice málo. Finančně na tom nebyl špatně, rodinu ale musel živit jako živnostník – provozoval tiskárnu a autoservis a příležitostně se snažil působit jako umělecký agent.


Herbert Lom, životopis
Životopis slavného česko-britského herce Herberta Loma

Mladý Herbert Lom vyrůstal v obvodu pražského Žižkova, dílem i Vysočan. Později se rodina přestěhovala na Vinohrady, respektive na Nové Město. Herbert studoval na slavném německém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Po maturitě chvíli pokračoval ve studiu filozofie na pražské německé univerzitě. Studium však nedokončil. Začal se věnovat divadlu, v roce 1937 na Barrandově natočil svůj první film, začátkem rodu 1939 odešel do Británie, kde si záhy vybudoval výraznou hereckou pozici.

Kuchačevichové ze Schluderpacheru

K rodině Kuchačevich ze Schluderpacheru uvádí Petr Mašek uvádí ve své knize Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti (2008) pouze stručný údaj:

Kuchacevič ze Schlunderbachu – Původ rodu a datum nobilitace nezjištěny. V první polovině 80. let 19. století byl příslušník tohoto rodu učitelem v Praze na Olšanech.

Vedle toho se dá jméno uvedené šlechty snadno dohledat ve filmových databázích coby rodné příjmení česko-britského herce Herberta Loma

V knize Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě, sledující osudy herce Herberta Loma, je kromě dalšího zmíněn i vývoj, jakým prošlo rodové příjmení jeho česko-německé rodiny v závěru 19. století a na začátku 20. století. Setkali jsme se například s těmito variantami:

  • Kuchačevich ze Schluderbachu
  • Kuchačewich ze Schluderbachu
  • Kuchačevič ze Schluderpachů
  • Kuchačevič ze Schluderpacheru
  • Kuchačevič ze Schluderpachu
  • Schluderpach
  • Schluderpacher
  • Schluderbacher

Nakonec se v roce 1918 zápis ustálil na Schluderpacher, respektive Kuchačevich.

Při přípravě knihy o Herbertu Lomovi nebylo naším záměrem vytvářet rodokmen Schluderpacherů, nicméně pro porozumění některým souvislostem jsme si (čistě pro naše potřeby) sestavili jednoduchý genealogický rozrod. Potvrdil nám a upřesnil některé vzpomínky Herberta Loma a další pamětníků.

Rodina Schluderpacherova
Smuteční oznámení o úmrtí babičky Herberta Loma. Zdroj: Národní politika, 1933

Nejstarší generací, kterou jsme zdokumentovali, byl Vilém Schluderpacher, vůči němuž byl Herbert Lom pravnukem. Po Wilhelmovi (v tuzemsku byla jména tou dobou střídavě psána česky i německy) následoval Herbertův dědeček Karl Schluderpacher. Dospělý Herbert Lom na něj často vzpomínal v souvislosti s Železnou rudou na Šumavě, kde trávil své každoroční dětské prázdniny. A dědeček měl opravdu velký počet dětí, především dcer. To se během výzkumu potvrdilo.

Příslušníků této větve rodu Kuchačevichů ze Schluderbacheru, kteří se věnovali učitelskému povolání, bylo hned několik. Petr Mašek (zmíněný v úvodu) má ale ve své knize Šlechtické rody na mysli zřejmě Herbertovu pratetu Annu Schluderpacherovou (1852–1939), která byla řadu let učitelkou na Královských Vinohradech a v duchu tehdejších zákonných nařízení (!) se proto nikdy neprovdala.

» V následujícím článku se dozvíte, že jedním z členů rodiny Schluderpacher byl i biblista Jan Merell.Herbert Lom – související články